7555

Täzelikler

Türkmenistanda 106 müň gektarda ýeralma we gök-bakja ekinleri ekiler 01/02/2022 Türkmenistanda 106 müň gektarda ýeralma we gök-bakja ekinleri ekiler
Dowamy
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy 15/01/2022 Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy
Dowamy
Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ylmy-barlag işleriniň netijeliligi artdyrylýar 14/01/2022 Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ylmy-barlag işleriniň netijeliligi artdyrylýar
Dowamy
Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi 12/10/2021 Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi
Dowamy
Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir 14/07/2021 Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir
Dowamy
Irlandiýada galyndylary döküne öwürjek taslamany taýýarlamak meýilleşdirilýär 03/03/2022 Irlandiýada galyndylary döküne öwürjek taslamany taýýarlamak meýilleşdirilýär
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Aşgabatda «Bärde Biz» biznes-katalogynyň üçünji neşiriniň tanyşdyryşy geçiriler 19/08/2022 Aşgabatda «Bärde Biz» biznes-katalogynyň üçünji neşiriniň tanyşdyryşy geçiriler
Dowamy

«Mançester Ýunaýted» Kazemirony satyn alýar 19/08/2022 «Mançester Ýunaýted» Kazemirony satyn alýar
Dowamy

Balkanda sintetiki serişdelerden önümleri öndürýän kärhana gurlar 19/08/2022 Balkanda sintetiki serişdelerden önümleri öndürýän kärhana gurlar
Dowamy

Türkmen himiýaçylarynyň açyşlaryna 37 patent berildi 19/08/2022 Türkmen himiýaçylarynyň açyşlaryna 37 patent berildi
Dowamy

«Sanly» adamlar dörediler 19/08/2022 «Sanly» adamlar dörediler
Dowamy

Gündogar Türkmenistanda gaz çykarmak boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär 19/08/2022 Gündogar Türkmenistanda gaz çykarmak boýunça meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilýär
Dowamy

Putin we Szinpin «G20»-ligiň maslahatyna gatnaşar 19/08/2022 Putin we Szinpin «G20»-ligiň maslahatyna gatnaşar
Dowamy

Amerikaly zenan saçyny 33 metre çenli ösdürdi 19/08/2022 Amerikaly zenan saçyny 33 metre çenli ösdürdi
Dowamy

Swýontek Sinsinatidäki ýörüşini bes etdi 19/08/2022 Swýontek Sinsinatidäki ýörüşini bes etdi
Dowamy

Gazagystan Türkmenistanyň serhedine çenli çekilýän ýol üçin 160 million ABŞ dollaryny sarp eder 19/08/2022 Gazagystan Türkmenistanyň serhedine çenli çekilýän ýol üçin 160 million ABŞ dollaryny sarp eder
Dowamy

Köp brendli «Artishok Home Concept» dükany ajaýyp gap-gaçlary we aşhana enjamlaryny alyjylara ýetirýär 19/08/2022 Köp brendli «Artishok Home Concept» dükany ajaýyp gap-gaçlary we aşhana enjamlaryny alyjylara ýetirýär
Dowamy

Kitaphanadan alan kitabyny 50 ýyldan soň gaýdyp berdi 19/08/2022 Kitaphanadan alan kitabyny 50 ýyldan soň gaýdyp berdi
Dowamy

Bekdaşyň hek daşlarynyň binýadynda kalsinirlenen soda öndüriler 19/08/2022 Bekdaşyň hek daşlarynyň binýadynda kalsinirlenen soda öndüriler
Dowamy

Lebapda 10 müň 200 gektar meýdanda şaly ýetişdirilýär 19/08/2022 Lebapda 10 müň 200 gektar meýdanda şaly ýetişdirilýär
Dowamy

Kazan – Türkmenabat howa gatnawynyň ýolagçylary üçin PSR-barlagyny tabşyrmagyň senesi mälim edildi, 1-nji sentýabrda türkmenistanly 1-nji synp okuwçylara noutbuklar sowgat berler, Russiýa Federasiýasynyň ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny «göçüp gelen» statusy  19/08/2022 Kazan – Türkmenabat howa gatnawynyň ýolagçylary üçin PSR-barlagyny tabşyrmagyň senesi mälim edildi, 1-nji sentýabrda türkmenistanly 1-nji synp okuwçylara noutbuklar sowgat berler, Russiýa Federasiýasynyň ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny «göçüp gelen» statusy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71