22862

Täzelikler

Türkmenistanda 106 müň gektarda ýeralma we gök-bakja ekinleri ekiler 01/02/2022 Türkmenistanda 106 müň gektarda ýeralma we gök-bakja ekinleri ekiler
Dowamy
Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy 15/01/2022 Türkmenistanda okuw ýylynyň ikinji ýarymynyň ilkinji sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyryldy
Dowamy
Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ylmy-barlag işleriniň netijeliligi artdyrylýar 14/01/2022 Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ylmy-barlag işleriniň netijeliligi artdyrylýar
Dowamy
Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi 12/10/2021 Türkmenistanda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi
Dowamy
Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir 14/07/2021 Sagdyn durmuş bagtyýarlygyň kepilidir
Dowamy
Irlandiýada galyndylary döküne öwürjek taslamany taýýarlamak meýilleşdirilýär 03/03/2022 Irlandiýada galyndylary döküne öwürjek taslamany taýýarlamak meýilleşdirilýär
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanly ýaşlar «Halklaryň dostlugy» forumyna gatnaşarlar 29/09/2022 Türkmenistanly ýaşlar «Halklaryň dostlugy» forumyna gatnaşarlar
Dowamy

Täze Zelandiýanyň paýtagtyna ýekegapanlar çozýarlar 29/09/2022 Täze Zelandiýanyň paýtagtyna ýekegapanlar çozýarlar
Dowamy

Kanadalyny 30 ýyl ýaşan konteýnerinden göçürýärler 29/09/2022 Kanadalyny 30 ýyl ýaşan konteýnerinden göçürýärler
Dowamy

«Sada suw» telekeçileri we satyjylary hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar 29/09/2022 «Sada suw» telekeçileri we satyjylary hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar
Dowamy

Prezident Serdar Berdimuhamedowa gutlaglar gelýär 29/09/2022 Prezident Serdar Berdimuhamedowa gutlaglar gelýär
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Polşanyň Prezidentini gutlady 29/09/2022 Serdar Berdimuhamedow Polşanyň Prezidentini gutlady
Dowamy

Täjigistanyň «Warziş» teleýaýlymy futzal boýunça Aziýanyň kubogyndan Türkmenistan ― Bahreýn duşuşygyny göni ýaýlymda alyp görkezer 29/09/2022 Täjigistanyň «Warziş» teleýaýlymy futzal boýunça Aziýanyň kubogyndan Türkmenistan ― Bahreýn duşuşygyny göni ýaýlymda alyp görkezer
Dowamy

TÝL ― 2022: 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler 29/09/2022 TÝL ― 2022: 11-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
Dowamy

Türkiýede Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlaryna badalga berilýär 29/09/2022 Türkiýede Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlaryna badalga berilýär
Dowamy

Türkmenistanyň agyr atletika ýygyndysy Tatarystanda türgenleşýär 29/09/2022 Türkmenistanyň agyr atletika ýygyndysy Tatarystanda türgenleşýär
Dowamy

«ImdatBot» ýaş programmistleri we robototehnikleri robotlaryň söweşine gatnaşmaga çagyrýar 29/09/2022 «ImdatBot» ýaş programmistleri we robototehnikleri robotlaryň söweşine gatnaşmaga çagyrýar
Dowamy

Gazagystanda Serdar Berdimuhamedowyň döwlet saparyna garaşylýar 28/09/2022 Gazagystanda Serdar Berdimuhamedowyň döwlet saparyna garaşylýar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 28/09/2022 Serdar Berdimuhamedow «Buried Hill Energy» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow «John Deere» kompaniýasynyň wekilini kabul etdi 28/09/2022 Serdar Berdimuhamedow «John Deere» kompaniýasynyň wekilini kabul etdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow  Wladimir Putine gynanç bildirdi 28/09/2022 Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71