33284

Täzelikler

“Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady 18/10/2022 “Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady
Dowamy
Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler 05/10/2022 Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler
Dowamy
Türkmenistanda bugdaýy, pagtany, gant şugundyryny öndürijiler höweslendirilýär 24/09/2022 Türkmenistanda bugdaýy, pagtany, gant şugundyryny öndürijiler höweslendirilýär
Dowamy
Türkmenistan Gyrgyzystana $6,6 millionlyk pomidor eksport etdi 09/08/2022 Türkmenistan Gyrgyzystana $6,6 millionlyk pomidor eksport etdi
Dowamy
Türkmen gallaçylary Watan harmanyna 1,5 million tonna golaý bugdaý tabşyrdylar 30/07/2022 Türkmen gallaçylary Watan harmanyna 1,5 million tonna golaý bugdaý tabşyrdylar
Dowamy
Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler 28/06/2022 Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Halkara aýdym-saz festiwalyndan wideoreportaž  28/11/2022 Halkara aýdym-saz festiwalyndan wideoreportaž
Dowamy

2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär 28/11/2022 2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär
Dowamy

Günüň habarlary | 28-nji noýabr 28/11/2022 Günüň habarlary | 28-nji noýabr
Dowamy

DÇ-2022: toparlaýyn tapgyr ekwatory geçdi 28/11/2022 DÇ-2022: toparlaýyn tapgyr ekwatory geçdi
Dowamy

DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy 28/11/2022 DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy
Dowamy

Italiýada suw süýşgünlerinde 10-dan gowrak adam dereksiz ýitdi 28/11/2022 Italiýada suw süýşgünlerinde 10-dan gowrak adam dereksiz ýitdi
Dowamy

Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy 28/11/2022 Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy
Dowamy

Argentina benewşe güllere beslendi 28/11/2022 Argentina benewşe güllere beslendi
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow koreý kärdeşini Türkmenistana sapar bilen çagyrdy 28/11/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow koreý kärdeşini Türkmenistana sapar bilen çagyrdy
Dowamy

Dzýudo boýunça dünýä tapgyryna Duşenbe Gran-prisi hem goşuldy 28/11/2022 Dzýudo boýunça dünýä tapgyryna Duşenbe Gran-prisi hem goşuldy
Dowamy

Russiýanyň Döwlet Dumasynyň başlygy Özbegistana geldi 28/11/2022 Russiýanyň Döwlet Dumasynyň başlygy Özbegistana geldi
Dowamy

«Altyn asyryň» ýaşlar düzümi dördünji gezek Türkmenistanyň çempiony boldy 28/11/2022 «Altyn asyryň» ýaşlar düzümi dördünji gezek Türkmenistanyň çempiony boldy
Dowamy

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly geçirilýär 28/11/2022 Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly geçirilýär
Dowamy

«Aňsat düşmez». Bilermenler 2023-nji ýyl barada ýaramaz çaklama aýtdylar 28/11/2022 «Aňsat düşmez». Bilermenler 2023-nji ýyl barada ýaramaz çaklama aýtdylar
Dowamy

Türkmenistanly taýboksçular Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar 28/11/2022 Türkmenistanly taýboksçular Türkiýede geçirilen halkara ýaryşda bäş medal gazandylar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71