33289

Täzelikler

“Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady 18/10/2022 “Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady
Dowamy
Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler 05/10/2022 Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler
Dowamy
Türkmenistanda bugdaýy, pagtany, gant şugundyryny öndürijiler höweslendirilýär 24/09/2022 Türkmenistanda bugdaýy, pagtany, gant şugundyryny öndürijiler höweslendirilýär
Dowamy
Türkmenistan Gyrgyzystana $6,6 millionlyk pomidor eksport etdi 09/08/2022 Türkmenistan Gyrgyzystana $6,6 millionlyk pomidor eksport etdi
Dowamy
Türkmen gallaçylary Watan harmanyna 1,5 million tonna golaý bugdaý tabşyrdylar 30/07/2022 Türkmen gallaçylary Watan harmanyna 1,5 million tonna golaý bugdaý tabşyrdylar
Dowamy
Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler 28/06/2022 Kerki etrabynda suw dolandyryş merkezi dörediler
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Serdar Berdimuhamedow häkimlere dolandyryş-çäk üýtgeşmelerine dahylly zerur işleri geçirmegi tabşyrdy 28/11/2022 Serdar Berdimuhamedow häkimlere dolandyryş-çäk üýtgeşmelerine dahylly zerur işleri geçirmegi tabşyrdy
Dowamy

Türkmenistandaky türk kompaniýalarynyň maýa goýumlary ýarym milliard dollara golaýlady 28/11/2022 Türkmenistandaky türk kompaniýalarynyň maýa goýumlary ýarym milliard dollara golaýlady
Dowamy

DÇ-2022: Gana Koreýa Respublikasyny ýeňdi 28/11/2022 DÇ-2022: Gana Koreýa Respublikasyny ýeňdi
Dowamy

Türkmenistan Owganystana ýene bir ynsanperwer kömegi berdi 28/11/2022 Türkmenistan Owganystana ýene bir ynsanperwer kömegi berdi
Dowamy

Halkara aýdym-saz festiwalyndan wideoreportaž  28/11/2022 Halkara aýdym-saz festiwalyndan wideoreportaž
Dowamy

2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär 28/11/2022 2023-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär
Dowamy

Soltanbaý Raýew: «Däp-dessurlar milli medeniýetde aýratyn orun tutýar» 28/11/2022 Soltanbaý Raýew: «Däp-dessurlar milli medeniýetde aýratyn orun tutýar»
Dowamy

Türkmenistanyň Adalatçysy Stambulda geçirilen maslahata gatnaşdy 28/11/2022 Türkmenistanyň Adalatçysy Stambulda geçirilen maslahata gatnaşdy
Dowamy

Günüň habarlary | 28-nji noýabr 28/11/2022 Günüň habarlary | 28-nji noýabr
Dowamy

DÇ-2022: toparlaýyn tapgyr ekwatory geçdi 28/11/2022 DÇ-2022: toparlaýyn tapgyr ekwatory geçdi
Dowamy

DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy 28/11/2022 DÇ-2022: Kamerun Serbiýa bilen oýunda ýeňlişden halas bolmagy başardy
Dowamy

Italiýada suw süýşgünlerinde 10-dan gowrak adam dereksiz ýitdi 28/11/2022 Italiýada suw süýşgünlerinde 10-dan gowrak adam dereksiz ýitdi
Dowamy

Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy 28/11/2022 Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy
Dowamy

Argentina benewşe güllere beslendi 28/11/2022 Argentina benewşe güllere beslendi
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow koreý kärdeşini Türkmenistana sapar bilen çagyrdy 28/11/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow koreý kärdeşini Türkmenistana sapar bilen çagyrdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71