57848

Täzelikler

Mary welaýatynda 251,8 müň tonnadan gowrak gök önüm ýygnaldy 01/01/2023 Mary welaýatynda 251,8 müň tonnadan gowrak gök önüm ýygnaldy
Dowamy
Türkmenistan FAO bilen Türkiýäniň ýardam bermeginde azyk galyndylaryny azaltmakçy 09/12/2022 Türkmenistan FAO bilen Türkiýäniň ýardam bermeginde azyk galyndylaryny azaltmakçy
Dowamy
Bäsleşige taýýarlykly barýarys 27/01/2023 Bäsleşige taýýarlykly barýarys
Dowamy
FAO tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmakda Türkmenistany goldaýar 14/11/2022 FAO tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmakda Türkmenistany goldaýar
Dowamy
“Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady 18/10/2022 “Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady
Dowamy
Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler 05/10/2022 Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Balkan welaýat kitaphanasynda türkmen-amerikan kitap festiwaly guraldy 06/02/2023 Balkan welaýat kitaphanasynda türkmen-amerikan kitap festiwaly guraldy
Dowamy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýä we Siriýa gynanç hatlaryny iberdi 06/02/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýä we Siriýa gynanç hatlaryny iberdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine güýçli ýertitreme zerarly gynanç bildirdi 06/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine güýçli ýertitreme zerarly gynanç bildirdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi 06/02/2023 Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi
Dowamy

Watan habarlary | 06.02.2023 06/02/2023 Watan habarlary | 06.02.2023
Dowamy

Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça Hökümetara türkmen-eýran toparynyň 15-nji mejlisi geçirildi 06/02/2023 Konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça Hökümetara türkmen-eýran toparynyň 15-nji mejlisi geçirildi
Dowamy

Günüň habarlary | 6-njy fewral 06/02/2023 Günüň habarlary | 6-njy fewral
Dowamy

Hytaýdaky auksion öýi liliýanyň we orhideýanyň seýrek görnüşlerini satýar 06/02/2023 Hytaýdaky auksion öýi liliýanyň we orhideýanyň seýrek görnüşlerini satýar
Dowamy

APL-yň 22-nji tapgyry Keýniň ýubileý goly bilen tamamlandy 06/02/2023 APL-yň 22-nji tapgyry Keýniň ýubileý goly bilen tamamlandy
Dowamy

Kianu Riwz kiçeňräk garbanyşhana bardy 06/02/2023 Kianu Riwz kiçeňräk garbanyşhana bardy
Dowamy

Azerbaýjanyň Prezidenti söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkiýe we Türkmenistan bilen degişli ylalaşyga gol çekdi 06/02/2023 Azerbaýjanyň Prezidenti söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkiýe we Türkmenistan bilen degişli ylalaşyga gol çekdi
Dowamy

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi 06/02/2023 Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi
Dowamy

Ermenistanyň Premýer-ministri Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen halkynyň Milli Lideri hökmünde ykrar edilmegi bilen gutlady 06/02/2023 Ermenistanyň Premýer-ministri Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen halkynyň Milli Lideri hökmünde ykrar edilmegi bilen gutlady
Dowamy

Dünýäde iň garry köpek Portugaliýada ýaşaýar 06/02/2023 Dünýäde iň garry köpek Portugaliýada ýaşaýar
Dowamy

Şu hepde Türkmenistanda ýene gar ýagar 06/02/2023 Şu hepde Türkmenistanda ýene gar ýagar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71