109954

Täzelikler

Mary welaýatynda 251,8 müň tonnadan gowrak gök önüm ýygnaldy 01/01/2023 Mary welaýatynda 251,8 müň tonnadan gowrak gök önüm ýygnaldy
Dowamy
Türkmenistan FAO bilen Türkiýäniň ýardam bermeginde azyk galyndylaryny azaltmakçy 09/12/2022 Türkmenistan FAO bilen Türkiýäniň ýardam bermeginde azyk galyndylaryny azaltmakçy
Dowamy
Bäsleşige taýýarlykly barýarys 27/01/2023 Bäsleşige taýýarlykly barýarys
Dowamy
FAO tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmakda Türkmenistany goldaýar 14/11/2022 FAO tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmakda Türkmenistany goldaýar
Dowamy
“Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady 18/10/2022 “Tebigy Ekin” 2135 tonna ýeralma hasylyny ýygnady
Dowamy
Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler 05/10/2022 Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 27.03.2023 28/03/2023 Watan habarlary | 27.03.2023
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň demir ýol kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 27/03/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň demir ýol kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
Dowamy

Oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenildi  27/03/2023 Oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenildi
Dowamy

Türkmenistan Özbegistana syýahat edýän raýatlarynyň sany boýunça öňdäki orunlarda 27/03/2023 Türkmenistan Özbegistana syýahat edýän raýatlarynyň sany boýunça öňdäki orunlarda
Dowamy

40-lyk we 113-lik awtobuslaryň ugurlary üýtgedildi 27/03/2023 40-lyk we 113-lik awtobuslaryň ugurlary üýtgedildi
Dowamy

Günüň habarlary | 27-nji mart 27/03/2023 Günüň habarlary | 27-nji mart
Dowamy

Günüň habarlary | 27-nji mart 27/03/2023 Günüň habarlary | 27-nji mart
Dowamy

Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler 27/03/2023 Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler
Dowamy

Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda 90% gowrak adam ses berdi 27/03/2023 Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda 90% gowrak adam ses berdi
Dowamy

Russiýada täze partiýa döredildi 27/03/2023 Russiýada täze partiýa döredildi
Dowamy

Türkmenistanda Mejlisiň saýlawlary geçirildi 27/03/2023 Türkmenistanda Mejlisiň saýlawlary geçirildi
Dowamy

Halkara synçylar saýlawlar boýunça jemleýji brifing geçirdiler 27/03/2023 Halkara synçylar saýlawlar boýunça jemleýji brifing geçirdiler
Dowamy

Antonio Konte «Tottenhemi» terk etdi 27/03/2023 Antonio Konte «Tottenhemi» terk etdi
Dowamy

CAFA ― 2023-e gatnaşjak ýygyndylar wekilçiligini 31-nji marta çenli tassyklamaly 27/03/2023 CAFA ― 2023-e gatnaşjak ýygyndylar wekilçiligini 31-nji marta çenli tassyklamaly
Dowamy

Arkadag şäheriniň edaralaryna ýolbaşçylar bellendi 27/03/2023 Arkadag şäheriniň edaralaryna ýolbaşçylar bellendi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71